Een pareltje in Weesp

Afgelopen vrijdag met het hele bureau een dag gewandeld: Van Diemen-Zuid via de Bijlmer naar Weesp. Langs een bont patchwork van behoorlijk diverse woonwijkjes. Waarvan sommige heel dicht en stenig, en andere heel ontspannen en groen. Allemaal op hun eigen manier stedelijk. De grote verrassing van de wandeling kwam helemaal aan het eind: Leeuwenveld II in Weesp.
Een buurtje met bijna 200 woningen, ontworpen door LEVS. Prachtige architectuur, met overal diepliggende vensters, met een overtuigend evenwicht tussen pandsgewijze variatie en een rustig totaalbeeld. Geen wonder dat opdrachtgever Blauwhoed met dit plan in 2015 de Gouden Piramide won. Ook de woonpleintjes zijn prima. Soms wat stenig, maar daar hebben bewoners inmiddels eigenhandig bomen en hagen aangeplant. Een oude sloot meandert door de nieuwe buurt, met aan de noordzijde woningen aan een heerlijk smalle kade. Een bezoekje waard!

Vierde fase Willem Alexanderhof

Binnenkort start de verkoop en bouw van de 4e fase van de Willem Alexanderhof in de gemeente Den Helder. Inmiddels zijn de contouren van deze nieuwe buurt met ongeveer 80 woningen zichtbaar in het landschap. De bestaande singel rond de IJsbaan vormt de ruggengraat van de buurt. Elke straat en elke woning kijkt straks uit op deze bestaande groenstructuur.

Niet bouwen maar vergroenen!

Vorige week deelden wij de vernieuwingsplannen voor het Vuurtorenplein in een Rondetafelgesprek met de gemeenteraad van Noordwijk. Ons uitgangspunt, een landschappelijke invulling, zonder bebouwing of extra verharding, is in grote lijnen omarmd. Meer beleving van de vuurtoren, ruimte voor natuur en gezond leven aan de kust.

Woonzorgcomplex De Brink genomineerd voor de Arie Kepplerprijs 2020

GeO Architecten ontwierp in opdracht van Woningstichting Den Helder een zorgcomplex met 33 wooneenheden. Deze vriendelijke zorgschuur past naadloos in de dorpse opzet van de nieuwe Willem Alexanderhof in Den Helder. De zonnepanelen liggen strak en onopvallend in de dakvlakken. Blau is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, het inrichtingsplan en de supervisie van de architectuur.

De Stadsfabriek

Ik ken niemand die oude fabrieksgebouwen niet inspirerend vindt. 

Gebouwd in een tijd waar fabrieken midden in de stad stonden. En de directeur er naast woonde in een statige villa. In een tijd dat het fabrieksgebouw onderdeel uitmaakte van de identiteit van een bedrijf en van de stad – en de arbeider trots was op zijn/haar werkplek. 

No-nonsense gebouwen zou je kunnen zeggen. In metselwerk met een sobere detaillering. Maar duurzaam, robuust en flexibel gebouwd en nu geliefde plekken om te werken, dansen, eten en vergaderen. 

Afgelopen week was ik in Enschede waar de stad vol staat met mooie voorbeelden: de Performance Factory en Twentsche Foodhal in de oude Polaroid fabrieken, de Museumfabriek, de kunstacademie en Tubantia in oude textielfabrieksgebouwen. Onderdeel van de geschiedenis en identiteit van de stad en nu ook een vitaal onderdeel van de toekomst. 

Hoe anders is het beeld en benadering van productiewerk, identiteit en stad nu. De identiteit van bedrijven wordt nu online en met een glazen hoofdkantoor ver weg vormgegeven; de eigenlijke productie wordt weggezet in anonieme golfplaatdozen op perifere bedrijventerreinen. Nou niet precies prikkelend voor de verbeelding en ook niet bevorderend voor het dagelijkse werkplezier van de mens. 

Hoe begrijpelijk het ook is dat wij niet alles meer kunnen mengen als wij gezond willen blijven – toch ben ik blij dat er op veel plekken meer aandacht is aan het ontstaan voor een leefbare functiemix. 

Bijvoorbeeld Zaanstad is nu op zoek naar een eigentijdse vertaling van wat een ‘Zaanse Menging 2.0’ kan betekenen. Historisch is het naast elkaar staan van fabriek en woongebouw niet altijd gezond geweest, maar dat contrast in vorm en functie vormt een uniek en karakteristiek onderdeel van het beeld en de identiteit van Zaanstad. Een contrast dat nieuwe ontwikkelingen kan verrijken en verankeren in het locale leven. 

Jessica Hammarlund Bergmann

Nieuw collectief voor stedenbouw en openbare ruimte

Hallo wereld! Vanaf 1 september 2020 is blau actief als gloednieuw collectief voor stedenbouw en openbare ruimte.

Zes ontwerpers en onderzoekers bundelen in blau hun krachten. Samen nemen ze meer dan eeuw kennis en ervaring mee uit hun voorgaande bureaus. In hun nieuwe samenwerkingsverband zullen klimaatadaptatie en circulariteit, groen en blauw, meer dan ooit voorop staan. Daaraan voegen ze hun specifieke ontwerphouding toe, gericht op de ruimtelijke ervaring van de burger als eindgebruiker.

Daniel Ruigrok
Als stedenbouwkundig ontwerper geniet hij van gebiedseigen ingrepen. Karaktervol en menselijk, maar ook logisch en functioneel. Idee en draagvlak ontstaan in gesprek en middels een inzichtelijke schets. Het perspectief is daarbij het publieke domein.

Danny Edwards
Met de modernste software en technieken legt Danny de potenties van een plangebied bloot. Sociaal, economisch en ruimtelijk. Aan inhoudsloze schoonheid heeft hij een broertje dood. Zijn poëzie heeft een grammatica.

Frank de Volder
Is een stedenbouwkundige met affiniteit voor architectuur en openbare ruimte. Hij hecht grote waarde aan ruimtebeleving en klimaatadaptatie. Frank’s ontwerpen zijn nuchter en doeltreffend. Ze maken de bestaande stad beter.

Jessica Hammarlund-Bergmann
Jessica’s kracht ligt in ontwerpend denken: Het tot stand brengen van vruchtbare samenwerking en inspirerend debat. Ze kent de grillen van de markt en snapt het belang van scherp prioriteren om een plan gerealiseerd te krijgen.

Pim Vervuren
Hoe voelt een plek aan? Past de plek in zijn sociale, ruimtelijke en ecologische context? Pim ontwerpt vanuit aanwezige kwaliteiten. En neemt opdrachtgevers, belanghebbenden en omwonenden open mee om plannen gerealiseerd te krijgen.

Thorsten Schlossmann
Heeft uitgesproken opinies over architectuur en stedenbouw. Thorsten is belangrijk bij het efficiënt en gedegen uitwerken van plannen. In de avonduren studeert hij aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst.

Meer weten over ontwerp en onderzoek, met oog voor de grote thema’s van nu? Neem contact op met blau via email, linkedin, of telefoon.