Bouwen voor de buurt

Op 2 februari jongstleden presenteerden wij op het symposium ‘Bouwen voor de Buurt’ het resultaat van ons ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden voor stevige verdichting in een na-oorlogse, Amsterdamse woonbuurt.

Voor een publiek van ambtenaren, collega-ontwerpers en de betrokken wethouder toonde Jessica Hammarlund Bergmann aan hoe verdichting kan bijdragen aan het versterken van de oorspronkelijke, groene kwaliteiten van de buurt. 

De afgelopen 20 jaar is er vrij ad hoc gerenoveerd, gesloopt en gebouwd. Verrommeling en verlies van kwalitatieve publieke ruimte dreigen. 

Wij zien in deze buurt echter veel potentie. De ligging met aan alle zijden groen is uniek. Door verdichting van deze randen te combineren met het versterken van de routes van/naar het groen ontstaat opnieuw het soort kwaliteit dat de oorspronkelijke ontwerpers in de jaren ’50 voor ogen hadden.