Een Voedselpark voor Amsterdam

Voedselpark is een initiatief van Stichting Grond van Bestaan, Voedsel Anders, Toekomstboeren en Behoud Lutkemeer. Zij willen in de Amsterdamse Lutkemeer een Voedselpark realiseren, waarin regeneratieve landbouw centraal staat. Met onder meer voedselondernemers en bewoners van Nieuw-West verenigd in een op te richten coöperatie. Het plan heeft steun van een lange lijst ambassadeurs en organisaties zoals Foodcouncil MRA, Van Amsterdamse Bodem en Natuurmonumenten. Duizenden Amsterdammers steunen het plan met een financiële bijdrage en er zijn ook al geïnteresseerde investeerders.

Waarom in de Lutkemeer? Omdat dit de enige, nog resterende perfecte landbouwgrond binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen is, direct grenzend aan een bestaande woonbuurt. De gemeente heeft echter het voornemen op deze waardevolle bodem een logistiek centrum te realiseren. Ook al is het daarvoor niet de juiste lokatie: De Lutkemeer is de diepstliggende polder van Amsterdam, heeft een grote biodiversiteit, is belangrijk in het bestrijden van het stedelijk hitte-eiland effect en is ook nog eens matig ontsloten voor een distributiecentrum.

Blau maakt voor het Voedselpark een masterplan en werkt daarvoor samen met landschapsarchitect Bonnie Chopard van Inlandschap. Zij is expert in regeneratieve landbouw. Het komende jaar moet duidelijk worden of het lukt om een groot Voedselpark te realiseren.