Voedselpark Amsterdam genomineerd!

Voedselpark Amsterdam is één van de 5 genomineerden voor de titel van Amsterdammer van het Jaar 2023!  Voedselpark is een initiatief van Stichting Grond van Bestaan, Voedsel Anders, Toekomstboeren en Behoud Lutkemeer. Zij willen in de Amsterdamse Lutkemeer een Voedselpark realiseren, waarin moderne regeneratieve landbouw centraal staat. Met voedselondernemers en bewoners van Nieuw-West verenigd in een op te richten coöperatie. Het plan heeft steun van een lange lijst ambassadeurs. Duizenden Amsterdammers steunen het plan met een financiële bijdrage en er zijn al voldoende geïnteresseerde investeerders. Het plan is daarmee financieel haalbaar.

Waarom in de Lutkemeer? Omdat dit de enige, nog resterende perfecte landbouwgrond binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen is, direct grenzend aan een bestaande woonbuurt. De gemeente heeft echter het voornemen op deze waardevolle bodem een logistiek centrum te realiseren. Ook al is het daarvoor niet de juiste lokatie: De Lutkemeer is de diepstliggende polder van Amsterdam, heeft een grote biodiversiteit, is belangrijk in het bestrijden van het stedelijk hitte-eiland effect en is ook nog eens matig ontsloten voor een distributiecentrum.

Blau’s Danny Edwards maakt voor het Voedselpark een masterplan en werkt daarvoor samen met landschapsarchitect Bonnie Chopard van Inlandschap, expert in regeneratieve landbouw.

Download het eerste concept-Bodemplan Lutkemeer.
Bekijk het filmpje over Voedselpark op TV-zender AT5.
En vooral: Breng je stem uit op Voedselpark als Amsterdammer van het Jaar 2023! Doen!
#geefdebodemjouwstem