Jessica Hammarlund Bergmann nieuwe stadsbouwmeester Enschede

Per 1 januari is Jessica Hammarlund Bergmann Rob Hendriks opgevolgd als stadsbouwmeester. Zij zal met haar expertise op verschillende schaalniveaus, de Gemeente Enschede gevraagd en ongevraagd van advies voorzien over actuele stedenbouwkundige en architectonische opgaven. Zij werkt daarbij samen met haar collega’s Robin Veenink, Stephanie Haumann en Bart Buijs, namens Het Oversticht.
Jessica gaat fungeren als sparringpartner van de gemeente over op te stellen beleid en plannen. De gemeente Enschede kent een stevige traditie in het ontwerpen van plannen met een afdeling waar alle ontwerpende expertise aanwezig is. Jessica zal een agenderende en verbindende rol spelen bij nieuwe en bestaande ontwikkelingen.