Niet bouwen maar vergroenen!

Vorige week deelden wij de vernieuwingsplannen voor het Vuurtorenplein in een Rondetafelgesprek met de gemeenteraad van Noordwijk. Ons uitgangspunt, een landschappelijke invulling, zonder bebouwing of extra verharding, is in grote lijnen omarmd. Meer beleving van de vuurtoren, ruimte voor natuur en gezond leven aan de kust.