Opstellen Toekomstbeeld Zaandam-Oost gestart

Voor de gemeente Zaanstad stelt blau het Toekomstbeeld Zaandam-Oost op. Dit gebied waar nu al 45.000 mensen wonen zal zich de komende 20 jaar zeer sterk ontwikkelen. Grote, reeds lopende projecten zoals de Achtersluispolder, de omgeving van NS-station Kogerveld, de aanpak van Poelenburg en studies naar een nieuwe HOV-lijn naar Amsterdam moeten nu met elkaar in verband gebracht worden. De ambitie is om de forse verdichtingsopgave te benutten om een vooral kwalitatieve sprong voorwaarts te maken.
Samen met de gemeente schetsten we de gezamenlijke randvoorwaarden en gedeelde ontwerpprincipes. In kaartbeelden en handschetsen. Daarmee proberen we de huidige ruimtelijke fragmentatie van Zaandam-Oost om te zetten in een rijk gedifferentieerd, stedelijk geheel. Mede op basis van onze eerder verrichte netwerkanalyses en met respect voor lopende planprocessen.