Workshop aanpak De Koog Purmerend

Op initiatief van de BNA deden Roy Plevier [HOOPE+PLEVIER] en Danny Edwards [blau] met de gemeente Purmerend een workshop over de toekomst van bedrijventerrein De Koog. De gemeente ziet dit omvangrijke gebied terecht als dé kans om een bruisend, toekomstbestendig en gemengd stedelijk woon-werkmilieu te realiseren. Met bebouwing die de voorbijlopende of fietsende stedeling echt iets te bieden heeft. En waar bestaande en nieuwe bedrijven zich thuis voelen. Kortom: Een type functiemix dat nu in Purmerend nog volledig ontbreekt.
Er liggen kansen. Met name door de aanwezigheid van de snel groeiende H20 Esports Campus. En door het geleidelijk en perceelsgewijs toevoegen van woningbouw tussen de bedrijvigheid. Een pilot daarvoor loopt al.
Roy en Danny droegen de gemeente ontwerpprincipes en concrete ideeën en actiepunten aan. Bottom-up én top-down, voor proces en ontwerp, met oog voor stakeholders, de factor tijd en de omringende woonwijken. Geheel in lijn met onze samen opgedane ervaring in de Stad van de Toekomst Haven-Stad Amsterdam dus.
De Koog kan de komende jaren in kleine stapjes een fantastische wijk worden!