wie zijn wij?
blau is een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap. Het team bestaat uit landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en onderzoekers. Wij werken in en om de stad.

we maken wat we tekenen
Unique selling point is ons vermogen om een ontwerp consequent op elk schaalniveau door te werken: Van regionaal toekomstscenario tot bestekstekening. Van startbijeenkomst in een gemeentelijke vergaderzaal tot overleg in de directiekeet van de uitvoerder.

thema’s verbinden
Actuele thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid, mobiliteit kennen voor ons geen geheimen en weten we in integrale concepten te verbinden. Altijd staat de menselijke ruimtelijke ervaring centraal: Wat heeft een plek je te bieden als je er loopt, fietst, speelt of zit te dromen?

kennis en aanpak
We starten met gedegen onderzoek. Met behulp van gespecialiseerde software en ambachtelijke schetsen. Dat biedt een vruchtbare basis voor overleg met en inbreng van stakeholders. Kennis van en ervaring met duurzame materialen en technieken zorgt dat we ideeën concreet kunnen maken.

producten
We maken stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies, stedelijke netwerkanalyses, ontwikkelingsvisies, verkavelings- en massastudies, inrichtingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en nog veel meer. 

opdrachtgevers
blau werkt in opdracht van gemeenten, ontwikkelaars, provincies en de rijksoverheid.