Centrum Diemen

Inrichting plein, straat, speeltuin en park

Een gerenoveerd winkelhart, nieuwe woningen, maar een gefragmenteerde openbare ruimte. Wat gebeuren moest was duidelijk.
Met een consequente verharding in gele baksteen brachten we alle fragmenten in verband. Nieuw straatmeubilair en nieuwe bomen brengen comfort en verbijzondering. De marktkramen op het Diemerplein zijn gebleven. Maar het plein is nu ook een prettige verblijfsruimte op dagen dat de markt er niet staat. Kortom: Het centrum van Diemen heeft aan eenheid en aantrekkingskracht gewonnen. En is met een positieve identiteit weer klaar voor gebruik.

opgave:  inrichtingsplan openbare ruimte centrum
opdrachtgever:  gemeente Diemen
locatie:  centrumzone Diemen
team:  Pim Vervuren
status:  opgeleverd 2013