Centrum Diemen

Inrichting plein, straat, speeltuin en park

Een gerenoveerd winkelhart, nieuwe woningen, maar een gefragmenteerde openbare ruimte. Wat gebeuren moest was duidelijk.
Met een consequente verharding in gele baksteen brachten we alle fragmenten in verband. Nieuw straatmeubilair en nieuwe bomen brengen comfort en verbijzondering. De marktkramen op het Diemerplein zijn gebleven. Maar het plein is nu ook een prettige verblijfsruimte op dagen dat de markt er niet staat. Kortom: Het centrum van Diemen heeft aan eenheid en aantrekkingskracht gewonnen. En is met een positieve identiteit weer klaar voor gebruik.

opgave  inrichtingsplan openbare ruimte centrum
programma  10.000 m2 openbare ruimte
opdrachtgever  gemeente Diemen
locatie  centrumzone Diemen
team  Pim Vervuren
status  opgeleverd in 2013