Centrum Hillegom

Ruimte voor ontmoeting

Het centrum leek dood te bloeden, maar is weer springlevend! Basis voor het centrumplan is het benadrukken van de verblijfswaarde in brede zin: niet alleen winkelen, maar ook horeca en andere voorzieningen krijgen meer ruimte. Het ontwerpconcept is eenvoudig. De Hoofdstraat wordt weer als historisch lint voelbaar gemaakt, middels een doorlopend profiel en het consequent toepassen van dezelfde mooie rode klinkers. Alle parken, pleinen en straten in het centrum zijn nu heringericht en via de Hoofdstraat verbonden. In navolging van de openbare ruimte is ook een kwaliteitsverbetering van de particuliere bebouwing op gang gekomen. Daar ontwerpen we, samen met ondernemers, proactief aan mee.

geleverde producten centrumvisie, visie op de bebouwing, visie op de openbare ruimte, reclamebeleid en inrichtingsplan Hoofdstraat
opdrachtgever gemeente Hillegom
team Daniel Ruigrok, Pim Vervuren, Thorsten Schlossmann, ism. Okra
status  gerealiseerd 2016 – 2020