OurDomain

Passtuk in stationsgebied

Als een passtuk ligt OurDomain tussen het NS/metrostation, de studentencampus, het Bergwijk Park en de nieuwe woonwijk Holland Park. Drie elementen stonden centraal van dit woongebied: Aansluiten bij de omgeving, een stedelijke ruimte met uitgesproken hoogteverschillen en zorgvuldige interactie tussen bebouwing en publieke ruimte. De niveauverschillen zijn daarvan het meest kenmerkend. Ze ontstonden door [half-]ondergronds auto-en fietsparkeren, maar zijn ingezet om bezoekers te verleiden tot verblijf én te begeleiden op een wandeling tussen station en park.

opgave  stedenbouwkundig plan
programma  770 wooneenheden voor studenten en jonge professionals
opdrachtgever
  gemeente Diemen
locatie  Bergwijkdreef, Diemen
team
  Daniel Ruigrok en Paul van Eeden
betrokken partijen  OZ architecten, Greystar en Van Wijnen
status  opgeleverd in 2020