Doorfietsroutes Noordkop

Waar investeren voor fiets en eBike?

De provincie Noord-Holland wil samen met de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen investeren in een netwerk van lange afstandsfietspaden. Sweco schetste de globale contouren van dat netwerk. Aan ons vervolgens de vraag om daaraan concretere verdieping te geven. Waar leggen we die routes precies?
Met behulp van een Space Syntax-model [met 55.000 wegsegmenten], fietstellingen van de betrokken gemeenten en gegevens over adressendichtheid gingen we op zoek naar de meest kansrijke routes. We maakten van elk afzonderlijk wegsegment een inschatting van het toekomstig gebruik. Maar we adviseerden om die inschatting níet zomaar doorslaggevend te maken in te nemen investeringsbesluiten. Want dat zou leiden tot uitsluitend investeren in het dichtstbevolkte gebied: Alkmaar-Schagen-Den Helder. En de Wieringermeer verdient toch ook een Doorfietsroute?
Uiteindelijk kwamen we zo uit op drie tracés. Deze volgen vrijwel overal reeds bestaande paden. Met één mogelijke, kansrijke toevoeging: Een nieuw fietspad langs de N245 tussen Schagen en Alkmaar.

opgave  netwerkstudie ten behoeve van realisatie Doorfietsroutes
opdrachtgever  Provincie Noord-Holland en de vier betrokken gemeenten
locatie  Noordkop Noord-Holland
team  Danny Edwards
status  afgerond in 2019