Haven+Stad

Visie op de Stad van de Toekomst

Steden in Nederland groeien door inbreiding. Vooral in zones die nog als werkgebied in bedrijf zijn en deels ook blijven. Dat schept een ander vertrekpunt en een ‘tussentijd’. Om in na te denken, te experimenteren en te doen. Hoe ziet die stad van de toekomst er uit in Haven-Stad Amsterdam? Hoe ontwikkel je de gedachte 40.000 woningen met behoud van werkgelegenheid? De afwezigheid van een stedelijke stratenpatroon en traditionele verkaveling schept in de Coenhaven ongekende vrijheden en kansen. Dit is geen gebied om de oplossingen van gisteren nogmaals uit te rollen.
Wij zagen 3 opgaven. Ten eerste om met nieuw stedelijk weefsel Zaanstad en Amsterdam te verbinden. Ten tweede om de drie-eenheid water-land-erfgoed optimaal te benutten. En ten derde om een stedenbouw te schetsen die niet mobiliteit, maar ontmoeting en interactie faciliteert en stimuleert. Dáár moeten we aan werken. In een proces van learning-by-doing door bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en overheden.

opgave:  ontwerpend onderzoek hoogstedelijke mix in 2040
opdrachtgever:  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Gemeente Amsterdam, BNA
locatie:  Amsterdam-Sloterdijk en Amsterdam-Westpoort
team:  Danny Edwards, Alexia Marris-Binet, Giel Wieggers
status: boek gepubliceerd 2019
betrokken partijen:  Hoope+Plevier Architects, Except Integrated Sustainability en Grizli Studio, alsmede FutureConsult, woningcorporatie Ymere en stadssocioloog Wim Derksen