Holland Park West

Nieuwe buurt en Brede school

Een doorsnee woonwijk is Holland Park sowieso al niet. Ons plan voor de westelijke uitbreiding doet daar nog een schepje bovenop. Met meer groen, eigenzinniger architectuur en meer aandacht voor milieu en klimaatbestendigheid.
Een eigentijdse wijk dus. Maar in de typisch Nederlandse traditie, met de poten op de grond. Voor zowel mensen met een dikke als met een dunne portemonnee. Met ruimte voor ontmoeting, spel, beweging en ontspanning. Met groen als middel om sociale doelen te verbinden aan klimatologische ambities. Inspiratie vonden we in het werk van Jan Gehl en Gordon Cullen.
Dit alles resulteerde in een helder plan, met een eenvoudige hoofdopzet. Met veel flexibiliteit in de uitwerking door de inmiddels gekozen ontwikkelaar BPD en Dura Vermeer.

opgave  stedenbouwkundig programma van eisen en beeldkwaliteitsplan
programma  700 woningen en een brede school
opdrachtgever  gemeente Diemen
team  Frank de Volder en Danny Edwards
status  in ontwikkeling, 2020-2025