Hoogtij

Nieuw perspectief voor de badplaats

Voor een gezonde toekomst van de badplaats presenteerden we een nieuw en optimistisch perspectief: Hoogtij. Een ontwikkelingsvisie die enerzijds de leidraad vormt voor ingrepen in de openbare ruimte, en anderzijds een ruimtelijk kader voor particuliere initiatieven. Concrete ontwerpen voor de boulevards en pleinen aan zee leggen meer dan ooit de nadruk op de landschappelijke ervaring en natuurwaarde. Niet alleen recreatief, maar ook productief: Ruimte, rust, beweging, gezondheid, diversiteit, klimaat.

geleverde producten  landschapsvisie, stedenbouwkundige begeleiding ontwikkelplannen
opdrachtgever  gemeente Noordwijk
locatie  Koningin Wilhelminaboulevard en omgeving, Noordwijk aan Zee
team  Daniel Ruigrok, Elisa Brunelli en Paul van Eeden
status  vastgesteld 2018, inmiddels onderdeel van de omgevingsvisie
overige betrokken partijen  Volker Wessels, MVSA, Arcas, KVDK