Ruimtelijke Energie Visie

RES Noordwijk: De beleving van het landschap

Zonnevelden worden vaak gezien als een oplossing met een kleinere landschappelijke impact dan hoge windturbines. Maar om dezelfde opbrengst te bieden als één 5mw windturbine zijn maar liefst 20 ha zonnepanelen nodig. Noordwijk kenmerkt zich door twee landschapstypen: de duinen en het bollenlandschap. Het bollenlandschap heeft naast een hoge productiewaarde ook een belangrijke recreatieve functie. Wij nemen de belevingswaarde van dat landschap als vertrekpunt voor het inpassen van duurzame energievormen. En kiezen daarom voor realisatie van zonnevelden en windturbines op bestaande bedrijventerreinen. Daar blijkt voldoende ruimte voor.

opgave  onderzoek landschappelijke inpassing windturbines en zonnevelden
geleverde producten  onderzoek locaties zon-en windenergie
opdrachtgever  gemeente Noordwijk
team  Pim Vervuren, Jessica Hammarlund Bergmann
status  afgerond