Ruimtelijke kernkwaliteiten

Identiteit en transformatie

De identiteit van Zaanstad is niet statisch. In het proces van verdichting en transformatie naar de toekomst toe is het essentieel om je geschiedenis als stad te kennen en de essentie van de verschillende tijdsperiodes een goede plek te geven. Zaanstad is het ‘land van wind en water’ maar ook ‘de ranke stad tussen Zaan en spoor’. Zij heeft de rigoreuze aanpak van de jaren zestig meegemaakt en de herontdekking van het Zaans Groen en de Zaanse Menging. De ruimtelijke kernkwaliteiten vloeien voort uit die geschiedenis en vormen de unieke identiteit van de stad.
De Ruimtelijke Kernkwaliteiten vormen samen met Maatschappelijke Dynamiek en de Mobiliteitsvisie bouwstenen voor de Omgevingsvisie Zaanstad.

opgave  identificeren ruimtelijke kernkwaliteiten van Zaanstad, tbv. de Omgevingsvisie Zaanstad
geleverd product  boek met overzicht van de continue waarden, de sterke en kwetsbare kanten en de vraagstukken
opdrachtgever  gemeente Zaanstad
locatie  gemeente Zaanstad
team  Jessica Hammarlund Bergmann, ism. Frits Palmboom en Miranda Reitsma
status  vastgesteld 2020