Space Syntax Zoetermeer

Samenhang rond het Stadshart

Zoetermeer wil uitgroeien tot een echte stad met een volwaardig stadshart. Welke ingrepen dienen dat doel het beste? Voor het antwoord baseerden we ons op onze RobuusteStad-methodiek. Hierin komen stratennetwerk, dichtheid, verkaveling en de kwaliteit van bouwblokplinten samen. Middels space syntax rekenden we het stratenpatroon van Zoetermeer in detail door. Om problemen en potenties objectief en consequent op een rijtje te zetten. Wat bleek: Alles in Zoetermeer is groot en grofschalig, óf klein en fijnmazig. Alles op de middenschaal ontbreekt. Qua stratennetwerk, qua bebouwingstypologie, qua eigendom en qua functies. De stad-van-mensen moet nu uit die opgelegde, dwangmatige structuur breken.
Waar kunnen wijkeconomie en -ontmoeting opbloeien? Hoe groeit het steriele Stadshart van winkelgebied uit tot een echt stadscentrum, dat ook de oude Dorpsstraat omarmt? Wij gaven handvatten tbv. meer samenhang op die cruciale middenschaal. Met de voetganger en fietser centraal. En langs de Afrikaweg grote kansen voor een grootstedelijk woon-werkmilieu richting NS-station.

opgave  netwerkstudie ten behoeve van Omgevingsvisie
opdrachtgever  gemeente Zoetermeer
locatie  Stadshart Zoetermeer en omgeving
team  Danny Edwards, Boris von der Mohlen
status  studie afgerond 2016