Stammerdijk

Herinrichting bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen Stammerdijk en De Sniep hebben door hun strategische ligging aan de A1, A10 en A9 goede toekomstperspectieven. Het gemengde karakter van de twee bedrijventerreinen maakt ze weerbaar voor economische ups en downs. De openbare ruimte en het straatmeubilair oogden echter gedateerd en versleten. De kans bestond dat de terreinen in een neerwaartse spiraal terecht zouden komen. Dat vroeg een actieve, structurele interventie. Het opknappen van de openbare ruimte en het daaraan voorafgaande proces versterkten de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers. Onze nieuwe inrichting is niet alleen groener, visueel aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker, maar bovendien aanzienlijk klimaatadaptiever.

opgave visie en herinrichtingsplan openbare ruimte van twee bedrijventerreinen
opdrachtgever  gemeente Diemen
locatie  Stammerdijk en de Sniep, Diemen
team
Frank de Volder en Yuka Yoshida
status  uitgevoerd 2016
betrokken partijen ondernemers en ondernemerspanel