Werelderfgoed weer zichtbaar

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is Wereld Erfgoed geworden. Het Lunettenpark in Utrecht maakt daar onderdeel van uit. In de plannen voor het gebied ontstaat een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten centraal staat. De forten worden opgeknapt en zijn in de toekomst voor het publiek toegankelijk, met publieke en maatschappelijke functies. 

In het park wordt de loop van de oude verdedigingslinie beter zichtbaar en komt er ruimte voor bewegen, ontmoeten, stadslandbouw en verschillende fiets- en wandelroutes in een gevarieerde groene omgeving. De schetsproces met bewoners en gebruikers is in volle gang.