Werelderfgoed weer zichtbaar

De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft in juli 2021 de UNESCO Wereld Erfgoed status verworven. Het Lunettenpark in Utrecht is onderdeel van die Linie. Wij maakten een plan voor een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie centraal staat. De forten krijgen een opknapbeurt en zijn in de toekomst voor iedereen toegankelijk, met publieke en maatschappelijke functies. 

In het park maken we de loop van de oude verdedigingslinie beter zichtbaar. We scheppen ruimte voor bewegen, ontmoeten, stadslandbouw en verschillende fiets- en wandelroutes, in een gevarieerde groene omgeving. Het schetsproces met bewoners en gebruikers is in volle gang.